Edifici plurifamiliar de 12 habitatges a Vilafranca