Edifici plurifamiliar de 21 habitatges a Vilafranca